rreth nesh

Shoqeria “FZ
Construction“

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture

Bashkepunim

Bashkepunim I ngushte me klientet me qellim realizimin e cdo kerkese te tyre

Staf te kualifikuar

Me nje staf te kualifikuar e te gatshem per t’ju pergjigjur kerkesave tuaja.

Standarte bashkekohore

Aplikimi I teknologjive bashkekohore dhe materialeve te cilesise se larte

Partneritet

Bashkëpunimi me partner të konsoliduar

Projektet Tona

FZ CONSTRUCTION

Vlerat Tona

Suksesi dhe zhvillimi i vazhdueshëm I FZ Construction lidhet me besimin që klientët, punonjësit, bashkëpunëtorë dhe palët e treta na kanë dhënë. Menyra jone e orgnaizimit fleksibël, e decentralizuar i mundëson secilit prej punonjësve tanë të ushtrojnë autonominë e kërkuar nga përgjegjësitë përkatëse, në përputhje me karakteristikat e dallueshme të secilit prej tyre.
Duke pasur parasysh këtë autonomi, është thelbësore që të veprojmë pershtatur me vlerat tona dhe në përputhje me parimet tona etike dhe ligjin.
Bashkepunim 0
Integritet 0
Siguri 0